<% 'har man skickat formuläret? If Request.Form("sent") = "1" Then 'kolla att obligatoriska fält är ifyllda If not Request.Form("namn1") = "" AND not Request.Form("TelMobil") = "" AND not Request.Form("EpostAdress")= "" AND not Request.Form("msg") = "" Then Dim ObjMail ' Set objMail = Server.CreateObject("CDO.Message") set ObjMail = Server.CreateOBject("JMail.Message") ' objMail.From = "anmalan@sostockholm.com" ' ObjMail.From = "anmalan@sostockholm.com" ' Objmail.AddRecipient "trendgalan@sostockholm.com" ' ObjMail.Subject = "ANMÄLAN TILL TRENDGALAN" ' 'objMail.To = "ulrika.lindeberg@gmail.com" ' ObjMail.Body = "ANMÄLAN TILL TRENDGALAN:" & vbcrlf&_ ' vbcrlf&_ ' "Namn person 1 (kontaktperson): " & Request.Form("namn1") & "" & vbcrlf&_ ' "Namn person 2: " & Request.Form("namn2") & "" & vbcrlf&_ ' "Namn person 3: " & Request.Form("namn3") & "" & vbcrlf&_ ' "Namn person 4: " & Request.Form("namn4") & "" & vbcrlf&_ ' "Namn person 5: " & Request.Form("namn5") & "" & vbcrlf&_ ' "Namn person 6: " & Request.Form("namn6") & "" & vbcrlf&_ ' "Namn person 7: " & Request.Form("namn7") & "" & vbcrlf&_ ' "Mobilnr kontaktperson: " & Request.Form("TelMobil") & "" & vbcrlf&_ ' "e-post kontaktperson: " & Request.Form("EpostAdress") & "" & vbcrlf&_ ' "Fakturaadress: " & Request.Form("msg") & "" ' If not msg.Send("mailcluster.loopia.se:587") Then ' Response.write "
" & msg.log & "
" ' objmail.send "mailcluster.loopia.se:587" 'jmail.Send "localhost" set objMail = nothing Set JMail = Nothing %>
TACK FÖR DIN ANMÄLAN TILL TRENDGALAN!
Faktura kommer inom några dagar.

Namn person 1* (kontaktperson)

Namn person 2
Namn Person 3
Namn Person 4
Namn Person 5
Namn Person 6
Namn Person 7
Mobilnr kontaktperson*
e-post* kontaktperson

Fakturaadress:*
* obligatoriska fält. Anmälan är bindande

<% else %>

Namn person 1* (kontaktperson)

">
Namn person 2 ">
Namn Person 3 ">
Namn Person 4 ">
Namn Person 5 ">
Namn Person 6 ">
Namn Person 7 ">
Mobilnr kontaktperson* ">
e-post* kontaktperson " />

Fakturaadress:*
* obligatoriska fält. Anmälan är bindande

<% End If else %>

Namn person 1* (kontaktperson)

Namn person 2
Namn Person 3
Namn Person 4
Namn Person 5
Namn Person 6
Namn Person 7
Mobilnr kontaktperson*
e-post* kontaktperson

Fakturaadress:*
* obligatoriska fält. Anmälan är bindande

<% End If %>